Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że pomimo świadczenia usług na rzecz swojego pracodawcy, przy zachowaniu odpowiednich warunków, wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Działalność gospodarcza lekarza, a opodatkowanie

Wnioskodawczynią jest osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej oraz zatrudniona na etacie w szpitalu. Jej działalność obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, orzekanie o stanie zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej. Wykonywane czynności są samodzielne i odbywają się głównie w ramach dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w innych oddziałach szpitala. Wnioskodawczyni od grudnia 2022 roku pracuje ponadto na pełen etat w szpitalu jako młodszy asystent-rezydent na oddziale. Pracując na etacie wnioskodawczyni, realizuje głównie program specjalizacji z pediatrii, w ramach którego uczestniczy w obchodach oddziału, wykonuje badania i diagnozuje pacjentów.

Wnioskodawczyni opodatkowuje swoje dochody z prowadzonej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 14%, co zostało wybrane przy rejestracji w CEIDG. W roku podatkowym 2023 i w przyszłych latach podatniczka zamierza kontynuować rozliczenia zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub ewentualnie wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, w zależności od korzystniejszej opcji po podsumowaniu roku.

Wnioskodawczyni zapytała organy podatkowe o możliwość opodatkowania osiąganych dochodów z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 14%, a także o możliwość opodatkowania dochodów w przyszłości w formie "podatku liniowego" lub zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 14%. Podatniczka uważa, że w obu przypadkach jest uprawniona do zastosowania wskazanej stawki podatkowej.

KIS: prawo do preferowanego opodatkowania dla lekarza

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawczynię jest prawidłowe. W ocenie KIS, wnioskodawczyni zachowuje prawo do opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pomimo świadczenia usług dla tego samego pracodawcy. Organ podatkowy zaznaczył, że wykonywane czynności przez podatniczkę w ramach obu form działalności różni się charakterem i zakresem. Czynności wykonywane na etacie koncentrują się na specjalizacji z pediatrii pod nadzorem specjalistów, podczas gdy działalność gospodarcza obejmuje bardziej samodzielne czynności z zakresu medycyny ratunkowej.

KIS stwierdziła, że na podstawie powyższych różnic w charakterze, zakresie i samodzielności czynności nie są spełnione przesłanki wyłączające stosowanie opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

KIS podkreśliła, że różnice między działalnością gospodarczą, a pracą na etacie, w szczególności w zakresie rodzaju wykonywanych czynności oraz stopnia samodzielności, stanowią podstawę do utrzymania prawa przez wnioskodawczynię do wyboru preferowanego sposobu opodatkowania. W związku z tym, podatniczka zachowała prawo do opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pomimo świadczenia usług dla tego samego pracodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.405.2023.2.JS