Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik, będący emerytem, ma możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku zakupu i instalacji ogrzewania domu jednorodzinnego.

Ogrzewanie w domu jednorodzinnym

Podatnik - emeryt, w 2022 roku zakupił i zainstalował ogrzewanie w domu jednorodzinnym, który jest jego własnością. W związku z tym złożył wniosek o ulgę termomodernizacyjną, w którym przedstawił faktury zakupowe oraz opisał cel i koszty realizacji przedsięwzięcia. Wnioskodawca wymienił piec węglowy na piec na drewno, który służy do ogrzania budynku mieszkalnego, co miało wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej i jakości wydalanych do atmosfery spalin. Dodatkowo, Wnioskodawca skorzystał z dofinansowania z pewnego programu.

Podatnik jest emerytem i nie osiąga żadnych innych dochodów. Skierował pytanie do organu: Czy poniesione wydatki uprawniają Pana do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Wydatki kwalifikują się do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Organ odpowiedział na pytanie podatnika i stwierdził, że poniesione wydatki kwalifikują się do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Powołał się przy tym na art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. oraz rozporządzenie komisji UE 2015/1189. Organ potwierdził również, że faktury zostały wystawione na imię i nazwisko podatnika przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od podatku VAT.

"Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że ma Pan prawo do odliczenia - w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wydatków wskazanych w treści wniosku, poniesionych w 2022 roku, pomniejszonych o wydatki zwrócone ze środków programu (…), które to wydatki zostały poniesione w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest Pan właścicielem." - wskazał organ.

Podsumowanie

Na podstawie udzielonej interpretacji podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć poniesione wydatki z tytułu zakupu i montażu ogrzewania domu jednorodzinnego. Otrzymane dofinansowanie oraz emerytura nie stanowią przeszkody w skorzystaniu z ulgi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-1.4011.128.2023.4.JJ