Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego bez docieplenia poddasza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w wyniku którego zmniejszyła się utrata ciepła przez dziurawy dach, oraz zabezpieczyło to budynek przed zawilgoceniem. W związku z tym, można odliczyć te wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki na wymianę poszycia dachowego

W 2022 roku podatnik przeprowadził remont swojego domu jednorodzinnego. Remont obejmował wymianę źródła ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej oraz poszycia dachowego. Wydatki na wymianę pieca, okien i drzwi zostały zwrócone z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostałą kwotę podatnik odliczył jako ulgę termomodernizacyjną. Wydatki na wymianę poszycia dachowego nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie, nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie były odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ani nie były uwzględniane przy korzystaniu z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej w ramach innej ulgi niż termomodernizacyjna.

Podatnik chciał uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego może Pani odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2022 r.?

Wydatki mogą zostać odliczone od dochodu

Dyrektor KIS odpowiedział na zapytanie podatnika, stwierdzając, że wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego bez docieplenia poddasza mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2022 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, wymiana poszycia dachowego bez docieplenia może zostać uznana za przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Tego rodzaju remont przyczynia się do zmniejszenia utraty ciepła przez dziurawy dach i zabezpiecza budynek przed zawilgoceniem.

"Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego - poniesione celem ulepszenia, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynków mieszkalnych - stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W konsekwencji może Pani odliczyć, w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udokumentowane wydatki poniesione w 2022 roku na termomodernizację dachu budynku mieszkalnego, którego jest Pani właścicielem." - wskazał organ.

Podsumowanie

Organ potwierdził możliwość odliczenia wydatków na wymianę pokrycia dachowego bez docieplenia poddasza od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2022 rok. Remont przyczynił się do poprawy termomodernizacyjnej budynku mieszkalnego. Interpretacja ta ma znaczenie dla pytającego, ponieważ może obniżyć jego podatek dochodowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-2.4011.120.2023.3.MM