Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wypłacona kwota zadośćuczynienia wraz z odsetkami za błąd lekarski podczas wykonywania zabiegu medycznego jest zwolniona z opodatkowania na podstawie ustawy o PIT.

Wypłata zadośćuczynienia, a PIT

Wnioskodawczynią jest kobieta, która przeszła błędnie przeprowadzony zabieg medyczny, który spowodował uszkodzenia na jej ciele. W wyniku zagrożenia życia, przeprowadzono kolejną operację ratującą życie i korygującą błędy zabiegu. W rezultacie, pozostały skutki operacji. W związku z tym, pacjentka złożyła pozew o zapłatę zadośćuczynienia. Sąd okręgowy przyznał jej kwotę 60 000 zł wraz z odsetkami.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS, czy wypłacone zadośćuczynienie wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu. W ocenie wnioskodawczyni przyznana kwota zadośćuczynienia oraz wypłacone odsetki korzystają ze zwolnienia podatkowego.

KIS: kwota zadośćuczynienia oraz odsetek za opóźnienie zwolniona z PIT

Według KIS, przedstawione stanowisko wnioskodawczyni dotyczące zwolnienia w odniesieniu do zadośćuczynienia jest nieprawidłowe, ponieważ podatniczka błędnie zastosowała podstawę prawną zawartą w ustawie o PIT, natomiast prawidłowe w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia w odniesieniu do odsetek.

Według KIS, zadośćuczynienie, które zostało wypłacone przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia szpitala na rzecz wnioskodawczyni, stanowi przychód z innych źródeł, o jakich mowa w przepisach ustawy o PIT, które korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak wskazała podatniczka z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.

Organ podatkowy podkreślił, że jeżeli otrzymane przez wnioskodawczynię zadośćuczynienie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, zgodnie z ustawą o PIT, to odsetki otrzymane z tego zadośćuczynienia za nieterminową wypłatę również są zwolnione z opodatkowania, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.143.2023.2.MD