Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza w interpretacji podatkowej, że podatnik ma prawo zaliczyć limitowane koszty z poprzednich lat do roku 2022, pomimo uchylenia przepisów dotyczących limitowania wydatków.

Limity kosztów a koszty uzyskania przychodów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rezydentem podatkowym w Polsce i jest częścią grupy, która zajmuje się produkcją i dystrybucją określonych produktów. Spółka prowadzi głównie sprzedaż hurtową tych produktów na terenie Polski. W latach 2018-2021 spółka miała transakcje z podmiotami powiązanymi, które spowodowały powstanie limitowanych kosztów w spółce. Podatnik chciałby dowiedzieć się, czy jest uprawniony do odliczenia tych limitowanych kosztów jako kosztów uzyskania przychodów w roku 2022, po uchyleniu przepisów dotyczących limitowania wydatków.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, KIS stwierdziła, że w 2022 roku podatnicy mogą odliczyć koszty poniesione przed 2022 rokiem, które przekroczyły limit, zgodnie z metodą odliczenia, która była stosowana przed uchyleniem przepisów dotyczących limitowania wydatków. KIS powołała się na art. 60 ust. 1 ustawy nowelizującej, który nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących limitu, co sugeruje, że limit nadal obowiązuje. Wnioskodawca został zobowiązany do zastosowania odpowiedniej metody odliczenia, która umożliwi odliczenie całości wydatków ponad limit w ramach limitu obliczonego zgodnie z tą metodą. Interpretacja ta ma zastosowanie również dla innych podatników, którzy mieli limitowane koszty i chcą je odliczyć w roku 2022.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.332.2023.1.AP