Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że szpital nie jest uprawniony do odliczenia podatku VAT za usługi zrealizowane w ramach projektu termomodernizacji budynku szpitalnego, z uwagi na to, że przedmiot projektu wykorzystywany będzie w ramach czynności nieopodatkowanych.

Termomodernizacja budynku szpitalnego a VAT

Wnioskodawcą jest szpital, który będzie ubiegać się o przyznanie środków unijnych w ramach projektu na termomodernizację budynku. Planowane roboty budowlane będą związane z wykonaniem przez podmiot czynności zwolnionych od VAT. Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, kod PKWiU-85. Szpital jest czynnym podatnikiem VAT, jednak jego główna działalność jest zwolniona od VAT. Szpital jest zdania, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług odliczenie nie przysługuje, ponieważ przedmiot projektu wykorzystywany będzie w ramach czynności nieopodatkowanych.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach za usługi zrealizowane w ramach projektu termomodernizacji budynku.

Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Dyrektor KIS stwierdził, że szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT ujętego w fakturach za usługi zrealizowane w ramach projektu. Organ podatkowy podkreślił, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ planowane roboty budowlane będą związane z wykonywaniem czynności zwolnionych od VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.178.2023.1.KM