Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśnia, że połączenie spółek kapitałowych nie generuje obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Decyzja ta ma duże znaczenie dla firm działających w tej branży, umożliwiając im uniknięcie dodatkowych kosztów podatkowych związanych z takimi transakcjami.

Połączenie spółek a PCC

Spółka przejmująca, będąca rezydentem podatkowym w Polsce przeprowadziła połączenie ze spółką przejmowaną. Celem połączenia było usprawnienie funkcjonowania struktury grupy kapitałowej zajmującej się działalnością edukacyjną wydawniczą. Połączenie polegało na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego. Wnioskodawca skierował pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z tym połączeniem.

Stanowisko KIS

KIS w odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy stwierdziła, że połączenie spółek kapitałowych nie powoduje powstania obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. KIS powołała się także na art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy, który wyłącza z opodatkowania umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

Podsumowanie

W wyniku udzielonej interpretacji, wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przeprowadzonym połączeniem spółek kapitałowych. Decyzja KIS daje jasne wytyczne dotyczące interpretacji przepisów podatkowych w takim przypadku. Organizacje przeprowadzające podobne połączenia mogą korzystać z tej interpretacji, co pozwoli na uniknięcie obciążeń podatkowych z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.195.2023.1.BD