Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) koszty wynajmu miesięcznego mieszkania na terenie Niemiec, gdzie prowadzone są prace budowlane z umów kontraktowych, stanowią uzasadnione wydatki związane z działalnością i mogą być uwzględnione jako koszty uzyskania przychodów.

Wynajem mieszkania, a koszt uzyskania przychodu

Wnioskodawcą jest podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą od 2010 roku w Polsce i rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Od kilku lat realizuje inwestycje budowlane na terenie Niemiec jako podwykonawca. Ze względu na znaczący dystans między siedzibą zakładu, a terenem budowy, podatnik zdecydował się na wynajęcie mieszkania w Niemczech. Koszt wynajmu mieszkania jest wysoki, ale konieczny, ponieważ umożliwia właściwe wywiązywanie się z umów budowlanych. Wynajem przez wnioskodawcę mieszkania jest ściśle powiązane z działalnością gospodarczą i umożliwia skuteczne wykonywanie zleceń.

Podatnik zapytał KIS, czy miesięczne koszty wynajmu mieszkania mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. W ocenie wnioskodawcy wydatki związane z wynajmem mieszkania można zaliczyć jako koszty w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

KIS: wydatki na wynajem mieszkania to koszty uzyskania przychodów

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że miesięczne wydatki na wynajem mieszkania w obszarze, gdzie prowadzone są prace budowlane w ramach zawartych kontraktów, mających na celu skuteczne wykonywanie umów, są uznawane za koszty, które przyczyniają się do osiągnięcia przychodów z działalności budowlanej. W ocenie KIS wydatki mogą być zaliczone do kategorii kosztów uzyskania przychodów w kontekście oceny podatkowej. Według KIS, przy kwalifikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodów, decydująca jest ocena celowości, którą podejmuje podatnik.

KIS zauważyła, że istnieje bezsprzeczny związek przyczynowo-skutkowy między poniesieniem kosztu wynajmu mieszkania a powstaniem przychodu z działalności budowlanej. Ponadto, konieczność czasowego przebywania za granicą w celu realizacji kontraktu jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. W związku z tym, KIS stwierdziła, że koszty wynajmu mieszkania mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.308.2023.1.EB