Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przychody uzyskiwane ze świadczenia usług sklasyfikowanych jako ,,usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń" są opodatkowane stawką 8,5%, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, a ryczałt

Wnioskodawcą jest podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od marca 1994 roku. Posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Jego przychody w roku 2022 zostały opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Świadczone przez podatnika usługi mieszczą się w grupowaniu jako "usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń". Polegają one na zapewnieniu kontaktu między kontrahentem, a potencjalnymi odbiorcami usług z branży hutniczej, negocjowaniu umów, wsparciu przy składaniu zamówień, informowaniu o produktach i utrzymywaniu stałego kontaktu.

Podatnik pozyskuje nowych klientów za pomocą różnych kanałów komunikacji: internetowej, telefonicznej i reklamowej. Dodatkowo świadczy usługi związane z rozpoznawaniem potrzeb klientów, ustalaniem oczekiwań, wycenami, dostawą i akceptacją ofert. Przychody podatnika w poprzednim roku nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy osiągane przychody z działalności usługowej mogą być opodatkowane według stawki 8,5%. W ocenie podatnika, zastosowanie wskazanej stawki podatku jest prawidłowe.

KIS: stawka ryczałtu 8,5% dla pośrednictwa komercyjnego i wyceny

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że podatnik prowadzący działalność usługową, może korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia w terminie do urzędu skarbowego. W ocenie KIS, istotna jest kwalifikacja przychodów ze świadczonych usług do odpowiedniego symbolu polskiej klasyfikacji wyrobów i usług co decyduje o wysokości stawki opodatkowania.

KIS uznała, że opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe, o ile przychód w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczył określonej kwoty.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.294.2023.2.MŻA