Spółka, będąca fundatorem fundacji, wnioskuje o zastosowanie opodatkowania ryczałtem. Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sytuacji, gdy udziałowcy fundacji, nie mają praw majątkowych związanych z otrzymywaniem świadczeń a statut fundacji również wyklucza przyznawanie wynagrodzenia dla fundatorów, wnioskodawca spełnia warunki i może korzystać z opodatkowania ryczałtem.

Możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce i prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, które są fundatorami fundacji. Fundacja została ustanowiona przez udziałowców spółki i jej głównym celem jest realizacja celów statutowych. Statut fundacji nie przewiduje przyznawania fundatorom wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w fundacji. Wnioskodawca złożył wniosek do KIS z zapytaniem o możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko KIS

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 4 updop, opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako fundatorzy lub beneficjenci fundacji. Wnioskodawca spełnia ten warunek, ponieważ udziałowcy spółki, będący fundatorami Fundacji, nie posiadają praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia. Statut Fundacji nie przewiduje wynagrodzenia dla fundatorów z tytułu pełnienia funkcji w Fundacji. Zatem, wnioskodawca może zastosować opodatkowanie ryczałtem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.144.2023.2.JG