Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że otrzymywana przez Wnioskodawczynię renta wdowia, która jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech, nie będzie miała wpływu na sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce, a w konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce od otrzymywanej renty wdowiej z Niemiec i wykazywania jej w zeznaniu podatkowym.

Renta wdowia z Niemiec

Kobieta, która jest obywatelem polskim i posiada nieograniczony obowiązek podatkowy wyłącznie w Polsce, otrzymuje rentę wdowią z Niemiec. Renta ta jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech i jest odpowiednikiem polskich świadczeń.

Kobieta zwróciła się do organów administracji skarbowej z pytaniem, czy renta ta podlega opodatkowaniu w Polsce.

Stanowisko KIS/MF

Według odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora KIS, renta wdowia otrzymywana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Powołano się na art. 18 ust. 1 i 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Według tych przepisów, renta ta jest objęta opodatkowaniem tylko w kraju, z którego jest wypłacana, czyli w Niemczech.

"Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniach opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro otrzymywana przez Panią renta wdowia stanowi płatność z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, to zgodnie z art. 18 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. W związku z tym, otrzymywana przez Panią renta wdowia nie będzie miała wpływu na sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce, a w konsekwencji nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce od otrzymywanej renty wdowiej z Niemiec i wykazywania jej w zeznaniu podatkowym." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że renta wdowia, otrzymywana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech, nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że kobieta nie jest zobowiązana do płacenia podatku od tej renty w Polsce.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-2.4011.221.2023.2.KG