Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dochody zarówno z Polski, jak i z Holandii powinny być zsumowane i wpisane tylko w części D formularza przy wypełnieniu formularza PIT-36 za rok 2023.

Ulga dla młodych, a praca w Holandii

Wnioskodawczyni to osoba fizyczna, będąca studentem i pracującą na podstawie umowy zlecenia w Polsce. Kobieta planuje podjąć dodatkową pracę w Holandii na podstawie umowy o pracę. Osoba spełnia kryteria ulgi dla młodych. Warto zauważyć, że przychody z umowy o pracę w Holandii oraz umowy zlecenia w Polsce nie przekroczą określonych kwot. W roku podatkowym wnioskodawczyni nie przewiduje uzyskania innych przychodów niż wymienione powyżej. Wnioskodawczyni posiada rezydencję podatkową w Polsce i nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy pomimo, iż jest objęta ulgą dla młodych jest obowiązana wykazać na formularzu PIT/ZG wszystkie dochody uzyskiwane z pracy na terytorium Holandii, w tym objęte ulgą dla młodych, czy jedynie dochody opodatkowane. W opinii wnioskodawczyni dochody uzyskiwane z pracy na terenie Holandii nie muszą być wykazywane na formularzu PIT/ZG.

KIS: ulga dla młodych w Polsce i Holandii

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawczynię jest prawidłowe. Organ podatkowy wskazał, że wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi dla młodych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 PIT zarówno dla przychodów uzyskanych w Polsce, jak i za granicą (w Holandii). KIS stwierdziła, że przy wypełnianiu formularza PIT-36 za rok 2023, przychody z obu krajów powinny być zsumowane i wykazane tylko w części D formularza, nie zaś w załączniku PIT/ZG.

Według KIS, istnieje ulga dla młodych, która pozwala na zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskiwanych z umowy zlecenia lub umowy o pracę do ukończenia 26 roku życia, o ile łączna suma przychodów nie przekroczy określonej kwoty. W przypadku wnioskodawcy, przychody z pracy w Polsce oraz z pracy w Holandii kwalifikują się do ulgi dla młodych i są zwolnione z opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.40111.453.2023.2.AK