Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że w wyniku spełnienia warunków umożliwiających uznanie przekazywania bonów klientom i bonów na otwarcie sklepu za nieodpłatne świadczenia związane z promocją, wartość tych bonów nie podlega opodatkowaniu.

Bon promocyjny, a zwolnienie z PIT

Wnioskodawcą jest spółka, która prowadzi sieć sklepów detalicznych w różnych miastach Polski. Spółka wprowadziła innowacyjną praktykę znaną jako "decyzja dobrej woli". W ramach tej procedury, firma przyznaje bony klientom w sytuacjach krytycznych, takich jak opóźnienia w realizacji zadań czy skargi na pracowników, a także w przypadkach wpływających na wizerunek firmy lub bezpieczeństwo klienta. Bon o wartości 20 zł przyznawany jest za zakupy do 10 zł, bon 50 zł za zakupy do 20 zł, a bon 100 zł za zakupy powyżej 50 zł. Kwota bonu nie przekracza 200 zł, a jego wykorzystanie jest możliwe w ciągu 60 dni od daty wydania. Bony są imienne, chronione hologramem i nie mogą być wymienione na gotówkę.

Bony nie są dostępne dla pracowników firmy ani osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Przy ich użyciu można nabyć towary dostępne w bieżącej sprzedaży sklepów, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholu. W momencie wykorzystania bonu, firma wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT jako dokument potwierdzający transakcję. Ponadto, firma przyznaje również bony klientom podczas otwarcia nowych sklepów. Każdy klient otrzymuje bon o wartości do 200 zł, który można wykorzystać na zakupy w sklepie. Celem tej praktyki jest promocja marki firmy i zwiększenie jej popularności poprzez zachęcenie klientów do dalszych zakupów.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy wartość wydanych bonów podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy wartość bonów wydanych na otwarcie sklepu podlega zwolnieniu z opodatkowania. W zakresie zarówno pytania 1 oraz 2 wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.

KIS: wartość bonów promocyjnych nie podlega opodatkowaniu

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wartość wydanych bonów, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. KIS stwierdziła, że w prawie podatkowym brakuje konkretnej definicji promocji i reklamy. Organ stwierdził jednak, że w kontekście prawa podatkowego promocję można określić jako zestaw działań mających wpływ na klientów i potencjalnych nabywców, obejmujący dostarczanie informacji, argumentacji, obietnic oraz zachęt, które mają przekonać do nabycia oferowanych produktów i usług oraz budować pozytywny wizerunek firmy.

KIS podkreśliła, że reklama to rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach, ich wartości, zaletach, dostępności i sposobach nabycia, w celu zachęcenia do zakupów. Jest to oddziaływanie o charakterze ogólnym i anonimowym, skierowane do nieokreślonych odbiorców.

Organ podatkowy uznał, że spółka przyznaje bony o wartości do 200 zł klientom w dwóch sytuacjach: w przypadkach krytycznych, kiedy wizerunek firmy jest zagrożony, oraz podczas otwarcia nowego sklepu w celach marketingowych. KIS określiła, że działania spółki mogą być zakwalifikowane jako promocja, gdyż zmierzają do poprawy wizerunku firmy i tworzenia korzystnej opinii.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.244.2023.2.MKA