Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zaniechanie poboru podatku dotyczy umorzenia kwoty długu pochodzącego z kredytu na cele mieszkalne pod warunkiem, że osoba składająca wniosek nie skorzystała wcześniej z tego samego rozwiązania w przypadku umorzenia długu z innych kredytów przeznaczonych na inwestycje mieszkaniowe.

Kredyt mieszkaniowy, a ulga podatkowa

Wnioskodawca wraz z partnerką zaciągnął dwa kredyty mieszkaniowe przed ślubem. Pierwszy kredyt został zaciągnięty w 2006 roku, a drugi w 2008 roku. Po ślubie, para podpisała umowę dotyczącą zmiany kredytu we frankach na kredyt w złotych, co skutkowało umorzeniem części zadłużenia. W 2023 roku planowane jest kolejne podpisanie umowy odnośnie zmiany kredytu. Wnioskodawca jest właścicielem 50% udziału w mieszkaniu, a oba kredyty były zabezpieczone hipoteką. Wydatki związane z kredytami dotyczyły nabycia lokali mieszkalnych.

Wnioskodawca skierował do KIS dwa pytania: czy może zostać zwolniony z podatku dochodowego oraz czy można potraktować obie nieruchomości jako spełniające kryteria "jednej inwestycji mieszkaniowej" ze względu na fakt że oba kredyty zostały wzięte przed ślubem i mężczyzna jest właścicielem 50% każdego z nich. Wnioskodawca uważa, że spełnia kryteria warunkujące zwolnienie z zapłaty podatku oraz spełnia wymogi zaliczenia kupna mieszkań jako jednej inwestycji.

Warunki zwolnienia z podatku dla umorzonych kwot z kredytów

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, że umorzona kwota zadłużenia związana z kredytem będzie traktowana jako przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w połączeniu z art. 20 ust. 1 ustawy.

W opinii KIS posiadane przez wnioskodawcę nieruchomości nie stanowią jednej inwestycji mieszkaniowej, lecz każda z nich to osobna inwestycja mieszkalna. Niezależnie od tego, że kredyty zostały zaciągnięte przed ślubem oraz że wnioskodawca posiada 50% udziału w każdej nieruchomości. KIS stwierdziła, że zaniechanie poboru podatku dotyczy umorzonych kwot wierzytelności z kredytów na cele mieszkaniowe, pod warunkiem że wnioskodawca nie korzystał z zaniechania kwot umorzonych w innych kredytach na inwestycje mieszkaniowe.

Organ podatkowy podkreślił, że skoro wnioskodawca skorzystał z zaniechania poboru podatku na podstawie ugody dotyczącej kredytu z 2008 r., nie jest możliwe ponowne skorzystanie z tego rozwiązania w przypadku umorzenia kredytu z 2006 r.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.287.2023.2.ŁS