Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że nie można zastosować stawki podatku VAT w wysokości 0% dla międzynarodowej usługi transportowej w przypadku braku posiadania dokumentu potwierdzonego przez Urząd Celno-Skarbowy, z którego wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Usługa transportu międzynarodowego a stawka VAT

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi firmę, która wykonała usługę transportową w relacji Wielka Brytania - Polska. Zleceniodawcą tej usługi jest firma spedycyjna, która zleciła wykonanie transportu. Usługę transportową wnioskodawca wykonał w swoim imieniu i na własny rachunek. Wnioskodawca dokonał przewozu pustych palet, swoim środkiem transportu. Świadczona usługa transportowa stanowi usługę transportu międzynarodowego. Wnioskodawca nie posiada żadnego dokumentu potwierdzonego przez Urząd Celno-Skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Wnioskodawca wystawił fakturę za usługę, doliczając podatek VAT. Firma zlecająca nie chce zapłacić należności za wykonaną usługę, twierdząc, że faktura powinna zostać wystawiona z VAT-em 0%.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, jaką stawkę VAT-u ma zastosować na fakturze za wykonaną usługę.

Wnioskodawca nie może zastosować stawki podatku w wysokości 0%

Dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawca, wystawiając fakturę w związku ze świadczeniem usługi transportu towarów (palet), nie może zastosować stawki podatku w wysokości 0% z powodu braku posiadania dokumentu potwierdzonego przez Urząd Celno-Skarbowy.

Organ podatkowy podkreślił, że warunkiem niezbędnym do zastosowania obniżonej stawki 0% do świadczonej usługi transportu towarów importowanych jest posiadanie dokumentu potwierdzonego przez Urząd Celno-Skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. W niniejszej sprawie warunek ten nie został spełniony. Z uwagi na powyższe przy wystawieniu faktury wnioskodawca zobowiązany jest zastosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.266.2023.3.JS