Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że nieskutecznie złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym, nie skutkuje zmianą formy opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wniosek, a zmiana formy opodatkowania

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 24 czerwca 2021 roku, lecz po kilku tygodniach działalności stwierdził, że forma opodatkowania podatkiem liniowym będzie bardziej optymalna podatkowo. W ustawowym terminie dokonał zmiany formy opodatkowania za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl. Wnioskodawca otrzymał jednak informację, że wniosek nie został poprawnie przesłany, co doprowadziło do błędnego złożenia zeznania podatkowego PIT-36L. W rezultacie wnioskodawca, musi teraz dopłacić około 8 tysięcy złotych różnicy w należnym podatku od dochodu.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy możliwe jest rozliczenie za pomocą podatku liniowego, pomimo błędnego dokonania skutecznej zmiany formy opodatkowania. W ocenie wnioskodawcy błąd systemu informatycznego nie może skutkować brakiem możliwości skorzystania z formy opodatkowania podatkiem liniowym.

KIS: prawidłowo złożone oświadczenie uprawnia do zmiany formy opodatkowania

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, że osiągnięte dochody z działalności gospodarczej za 2021 i 2022 rok nie mogą być opodatkowane według formy liniowej z powodu braku złożonego skutecznego oświadczenia o wyborze formy.

KIS stwierdziła, że przepisy nakładają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania liniowego w określonym terminie, który upływa do 20. dnia miesiąca po osiągnięciu pierwszego przychodu w danym roku podatkowym. Skoro tego oświadczenia wnioskodawca nie złożył w wyznaczonym czasie, forma opodatkowania powinna pozostać taka sama.

Organ podkreślił, że opodatkowanie podatkiem od dochodów wnioskodawcy z działalności gospodarczej powinno następować według skali podatkowej, ponieważ nie złożył skutecznego oświadczenia o wyborze opodatkowania liniowego. Pomimo wcześniejszych działań związanych z opodatkowaniem liniowym, to właściwie złożone oświadczenie jest warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.296.2023.1.KP