Dyrektor KIS potwierdził możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług w zakresie pozyskiwania nowych klientów oraz sprzedaży usług firm trzecich, głównie zagranicznych w ramach wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Usługi w zakresie pozyskiwania nowych klientów i sprzedaży usług firm trzecich

Wnioskodawca zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, opartą na usługach w zakresie pozyskiwania nowych klientów i sprzedaży usług firm trzecich, głównie zagranicznych. Osoba ta posiada specjalistyczną wiedzę związana z transportem i sprzedażą produktów farmaceutycznych oraz biegle posługuje się językiem francuskim i angielskim. Działalność ma być skierowana wyłącznie do małych i średnich podmiotów, a przychód będzie uzyskiwany w formie prowizji od marży zleceniodawcy.

Podatnik planuje również wybrać opodatkowanie działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z tym, zadał pytania:

1.Czy opisana powyżej działalność gospodarcza może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

2.Czy w opisanej sytuacji właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest stawka 8,5%?

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS potwierdził, że opisywana działalność gospodarcza może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Działalność usługowa, o której mowa, jest działalnością usługową zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).

W przypadku opisanej działalności gospodarczej, właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest stawka 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy.

"Przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, w opisanych okolicznościach będzie miał Pan prawo do opodatkowania ryczałtem przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli faktycznie nie wystąpią wyłączenia, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dla przychodu osiąganego w ramach opisanej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 74.90.19.0, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Na podstawie udzielonej interpretacji, osoba prowadząca opisaną działalność gospodarczą może zastosować opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą stawką ryczałtu jest 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.37.2023.3.AP