Właściciel kamienicy wynajmujący lokale użytkowe może być zwolniony z płacenia podatku dochodowego od opłat za media refakturowane na najemców - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Opłaty są traktowane jako zwrot wydatków, a nie dodatkowe dochody.

Opłaty za media refakturowane na najemców

Właściciel kamienicy wynajmuje lokale użytkowe osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Płaci podatek w formie ryczałtu. Faktury za opłaty za media są wystawione na nazwisko Wnioskodawcy, a następnie Wnioskodawca opłaty za media refakturuje na najemców.

Podatkim w przeszłości rozliczał się z dochodu za wynajem na zasadach ogólnych, ale od 2023 roku przepisy podatkowe zostały zmienione i teraz rozlicza się ryczałtem.

W tym stanie sprawy zadał pytanie: Czy wynajmując lokal w ramach najmu prywatnego osobie lub firmie prowadzącej w nim działalność gospodarczą powinien Pan płacić podatek dochodowy od opłat (refaktura) za media?

zwrot wydanych pieniędzy, a nie dodatkowe dochody

Według odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora KIS, właściciel kamienicy nie powinien płacić podatku dochodowego od opłat za media refakturowane na najemców. Opłaty te są traktowane jedynie jako zwrot wydanych pieniędzy, a nie jako dodatkowe dochody.

"Zatem, jeżeli umowa najmu stanowi, że najemca zobowiązany jest zapłacić czynsz w określonej kwocie oraz pokrywać koszty mediów, to jedynie określona w umowie kwota czynszu będzie stanowić przysporzenie majątkowe dla Pana jako wynajmującego, a tym samym będzie generować przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wobec tego wymienione przez Pana opłaty mediów do których zapłaty zobowiązani są najemcy, nie będą stanowić dla Pana przysporzenia majątkowego. W zakresie uiszczania opłat pełni Pan jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcami, a usługodawcami. W związku z tym, ww. opłaty nie będą stanowić dla Pana przysporzenia majątkowego, a tym samym nie spowodują powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych." - wskazał organ

Podsumowanie

Właściciel kamienicy nie musi płacić podatku dochodowego od opłat za media refakturowane na najemców, ponieważ stanowią one jedynie zwrot wydatków. Jest to istotna informacja dla pytającego, ponieważ pozwala mu uniknąć obciążenia podatkowego w tej kwestii.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.321.2023.3.MR