Dyrektor KIS potwierdził opodatkowanie ryczałtem odsetek od pożyczek 15% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy o ryczałcie.

Pożyczki dla przedsiębiorców

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą udziela krótko- i długoterminowych pożyczek głównie dla przedsiębiorców. Jego dochody pochodzą głównie z odsetek od udzielonych pożyczek, które są wypłacane w ustalonych terminach.

Wnioskodawca działa we własnym imieniu i na własny rachunek, nie jest zatrudniony przez żadną instytucję finansową i nie działa jako pośrednik czy reprezentant banków. W 2022 i 2023 roku przychody wnioskodawcy nie przekroczyły 2.000.000 euro. W lutym 2022 roku wnioskodawca wybrał opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie, poza pożyczkami, uzyskuje również przychody z najmu.

Wobec tego zadał pytanie: Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu odsetek otrzymywanych z tytułu pożyczek wskazanych w stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu stawką 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy o ryczałcie?

Stanowisko KIS lub MF:

W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, organ stwierdził, że przychody z odsetek otrzymywanych z udzielonych pożyczek podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 15%. Powołano się na art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy o ryczałcie, który stanowi, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług finansowych, niezwiązanymi z wolnymi zawodami.

"Mając na uwadze opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, do przychodów z usług finansowych należy zaliczyć kwoty otrzymanych lub skapitalizowanych odsetek od udzielonych pożyczek oraz należnych dodatkowych opłat i prowizji, bez uwzględnienia zwrotu kwoty głównej. Świadczone przez Pana w ramach działalności gospodarczej usługi objęte w PKWiU sekcją K są opodatkowane 15% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy spełnieniu pozostałych ustawowych przesłanek opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Wnioskiem dla wnioskodawcy jest to, że przychody z odsetek otrzymywanych z udzielonych pożyczek podlegają opodatkowaniu stawką 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy o ryczałcie. Oznacza to, że wnioskodawca będzie musiał odprowadzać podatek według tej stawki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.145.2023.2.PSZ