Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że wnioskodawczyni nie będzie obciążona podatkiem VAT od darowizny wykupionego z leasingu operacyjnego pojazdu na rzecz bliskiego członka rodziny, ponieważ nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, a czynność ta nie nosi znamion działalności gospodarczej.

Darowizna samochodu wykupionego z leasingu a VAT

Wnioskodawczyni, która była czynnym podatnikiem VAT od 2003 r., w grudniu 2022 r. wykupiła z leasingu operacyjnego samochód osobowy. Faktura została wystawiona przez firmę leasingową na działalność gospodarczą podatniczki. Przedmiotowy pojazd nie był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż zamiarem podatniczki było natychmiastowe zbycie przedmiotowego pojazdu w formie darowizny na rzecz członka rodziny, co nastąpiło natychmiast po wykupie. Pojazd ten nie został wprowadzony do majątku firmy, na środki trwałe, nie został zamortyzowany w żaden sposób, ani nie stanowił towaru handlowego do dalszej odsprzedaży. W okresie użytkowania pojazdu nie dokonywano zakupu części składowych pojazdu, które powodowałyby wzrostu wartości samochodu.

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w przypadku wykupu pojazdu w celu podarowania go bliskiej osobie (nawet w sytuacji, gdzie nabywcą wskazanym na fakturze zakupu była firma przez nią prowadzona) obciążona jest podatkiem z tytułu nieodpłatnej dostawy towarów.

Darowizna auta wykupionego z leasingu nie podlega opodatkowaniu VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawczyni w związku z podarowaniem bliskiej osobie wykupionego w tym celu pojazdu nie jest obciążona podatkiem z tytułu nieodpłatnej dostawy towarów. Organ podatkowy podkreślił, że wnioskodawczyni nie wykupiła pojazdu na cele prowadzonej działalności gospodarczej, ale z zamiarem przekazania tego pojazdu zaraz po wykupie w darowiźnie na rzecz członka rodziny. Z uwagi na powyższe, w związku z darowizną przedmiotowego samochodu wnioskodawczyni nie będzie działała w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym. Tym samym, darowizna ww. samochodu na rzecz członka rodziny, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.88.2023.2.DS