Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą i będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na instalacje OZE we własnym domu przeznaczonym na cele socjalno-bytowe.

Wydatki poniesione na instalacje OZE, a możliwość odliczenia VAT

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Bierze udział w programie dofinansowania instalacji OZE na cele mieszkaniowe we własnym domu. Nabyte przez wnioskodawcę towary i usługi będą wykorzystywane wyłącznie dla celów mieszkalnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Budynek, z którym związana będzie instalacja OZE, jest budynkiem mieszkalnym i nie będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej. Faktury związane z nabyciem towarów i usług będą wystawiane na osobę prywatną - wnioskodawcę.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy prowadząc działalność gospodarczą i będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, może odliczyć podatek VAT od wydatków poniesionych na instalacje OZE we własnym domu przeznaczonym na cele socjalno-bytowe.

Brak możliwości odliczenia VAT od wydatków na instalację OZE, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT od wydatków, które nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zakup i montaż instalacji OZE w domu mieszkalnym, który ma służyć celom socjalno-bytowym, nie jest w żaden sposób związany z prowadzoną działalnością gospodarczą wnioskodawcy. Stanowisko KIS opiera się na przepisach ustawy o VAT i wskazuje, że odliczenie podatku VAT jest możliwe jedynie w przypadku wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.225.2023.2.ID