Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że podatnik może uwzględnić w odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Składki na ZUS, a dochód

Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą związana z naprawą i konserwacją maszyn, statków i łodzi. W grudniu 2021 roku wpłacił składki ZUS za listopad 2021 roku oraz składki tytułem ZUS za 2022 rok z góry. W 2022 roku nie wpłacił żadnej składki ZUS, co skutkowało powstaniem nadpłaty na koniec 2021 roku. W rozliczeniu PIT-28 za rok 2021 nie uwzględnił zapłaconej kwoty składek ZUS, nie obniżając podstawy opodatkowania ani kwoty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy zapłacone w grudniu 2021 r. składki na ubezpieczenia społeczne za pierwsze 10 miesięcy 2022 r. mogły pomniejszyć dochód z działalności gospodarczej za 2021 r. oraz czy można było odliczyć od podatku za 2021 r. kwotę równą 7,75% z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za pierwsze 10 miesięcy 2022 r. Według wnioskodawcy, istnieje możliwość dokonania pomniejszenia dochodu za 2021 r. oraz odliczenie od podatku dochodowego za 2021 r. w wymiarze 7,75% podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

KIS określiła warunki odliczenia składek zdrowotnych

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. W opinii organu podatkowego wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku za 2021 rok składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2021 roku za pierwsze 10 miesięcy 2022 roku, oraz ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania za 2021 rok o składki społeczne zapłacone w 2021 roku za pierwsze 10 miesięcy 2022 roku.

W ocenie KIS , zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym, podatnik ma prawo odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, o ile są one zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

KIS uznała, że wnioskodawca jako płatnik składek, dostarczył w sposób prawidłowy dokumentację oraz terminowo opłacał należne składki. W grudniu 2021 roku wnioskodawca zapłacił składki społeczne i zdrowotne zarówno za 2021 rok, jak i zaliczkowo za pierwsze 10 miesięcy 2022 roku. Organ stwierdził, że wpłata wnioskodawcy była zgodna z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1053.2022.2.MZ