Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydaje interpretację podatkową w sprawie potrącania kosztów transportu węgla jako kosztów uzyskania przychodów. Według KIS, koszty transportu węgla powinny być ujęte jako koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia.

Data poniesienia kosztu a powstanie kosztu na gruncie przepisów

Wnioskodawca, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, złożył wniosek o interpretację przepisów podatkowych dotyczący kosztu zakupu usług transportowych węgla. Wnioskodawca jest producentem energii cieplnej z paliwa węglowego i zakupuje węgiel do celów produkcji. Koszt transportu węgla stanowi istotną część jego wydatków. Wnioskodawca zadał pytanie, czy koszt zakupu usług transportowych węgla powstaje w dacie poniesienia tego kosztu.

Stanowisko KIS

Według interpretacji podatkowej KIS, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Koszty transportu nabywanego węgla uznaje się za koszty pośrednio związane z przychodami, gdyż nie można ich przypisać wprost do konkretnego przychodu. Koszty te powinny być ujęte jako koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czyli w dniu, w którym ujęto te koszty w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (lub innego dokumentu) - bez względu na sposób ewidencjonowania i rozliczania tego kosztu dla celów bilansowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.113.2023.1.MK