Organ administracji skarbowej potwierdza, że opłata od reklamy produktów alkoholowych nie dotyczy takich podmiotów, które nie czerpią bezpośrednich korzyści majątkowych z reklamy tych produktów.

Opłata od reklamy produktów alkoholowych a kolportaż ulotek

Podatnik, który jest przedsiębiorcą zajmującym się m.in. kolportażem ulotek/gazetek oraz usługami kurierskimi, otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy podlega on obowiązkowi wnoszenia opłaty od reklamy produktów alkoholowych. Podatnik nie posiada umów bezpośrednich z producentami napojów alkoholowych, nie otrzymuje wynagrodzenia za reklamę tych produktów, nie rozpowszechnia znaków towarowych produktów alkoholowych, ani nie zawiera umów na promocję napojów alkoholowych. Jednakże, nie jest pewien, czy materiały, które kolportuje lub paczki, które dostarcza, mogą zawierać reklamy takich produktów. Podatnik prosi KIS o wyjaśnienie, czy opłata od reklamy produktów alkoholowych dotyczy jego działalności.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na zapytanie, organ skarbowy stwierdził, że podatnik nie jest zobowiązany do płacenia podatku/opłaty od reklamy produktów alkoholowych. Organ odwołał się do faktów przedstawionych przez podatnika, takich jak brak umów z producentami napojów alkoholowych, brak otrzymywania wynagrodzenia za reklamę tych produktów, brak rozpowszechniania ich znaków towarowych oraz brak umów na promocję napojów alkoholowych. Organ zauważył również, że podatnik nie jest pewien, czy materiały, które kolportuje lub dostarcza, zawierają reklamy produktów alkoholowych. Na tej podstawie organ uznał, że podatnik nie czerpie korzyści majątkowych wynikających bezpośrednio z reklamy produktów alkoholowych. W związku z powyższym podatnik nie podlega obowiązkowi wnoszenia opłaty od reklamy produktów alkoholowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.62.2023.3.KK