Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła możliwość odliczenia kosztów związanych z reklamą internetową jako koszty uzyskania przychodów.

Wydatek na reklamę internetową, a koszt uzyskania przychodu

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2009 roku, oferując usługi związane z produkcją wyrobów tekstylnych, wyrobów z tworzyw sztucznych, gier i zabawek oraz sprzedażą hurtową produktów tekstylnych. Jest polskim rezydentem podatkowym i jego działalność nie kwalifikuje się jako centrum badawczo-rozwojowe. W celu zwiększenia swoich przychodów ze sprzedaży, wnioskodawca zamierza ponieść koszty związane z działaniami reklamowymi, w tym głównie poprzez sieć internetową. Sprzedaż produktów odbywa się zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Działania reklamowe odgrywają kluczową rolę w promocji produktów, przeprowadzane głównie w sieci, w tym na portalach aukcyjnych, w wynikach wyszukiwania, poprzez reklamy graficzne i tekstowe oraz inne metody.

Działania obejmują wyświetlanie linków sponsorowanych, publikowanie reklam w sieci wyszukiwania, reklamy na portalach informacyjnych i sprzedażowych.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS: czy wydatki na promocję produktów prowadzonych za pośrednictwem sieci stanowią koszty działań promocyjno-informacyjnych, a w konsekwencji podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. W ocenie wnioskodawcy działania reklamowe prowadzone za pośrednictwem sieci stanowią koszty uzyskania przychodów.

KIS: wydatki na reklamę internetową stanowią koszty podatkowe

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że koszty, jakie wnioskodawca ponosi na reklamowanie produktów poprzez środki takie jak zakup przestrzeni reklamowej, tworzenie stron internetowych, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotki, mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, są uznawane za koszty, które przyczyniają się do uzyskania większych dochodów. Wydatki wnioskodawcy można zakwalifikować jako działania promocyjno-informacyjne, co oznacza, że wpisują się w ramy przepisu art. 26gb ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.

W opinii KIS działalność wnioskodawcy polega na wytworzeniu własnych produktów poprzez przetwarzanie surowców, a nie na handlu gotowymi towarami. Produkty te są "rzeczami wytworzonymi przez podatnika. Ponadto, organ podkreślił, że "promocja" oznacza działania mające na celu zwiększenie popularności produktu, podczas gdy "reklama" to działanie zmierzające do zachęcenia potencjalnych klientów do zakupu lub skorzystania z usług.

Reasumując, wydatki na promowanie produktów za pomocą opisanych środków takich jak zakup przestrzeni reklamowej, mieszczą się w katalogu działań promocyjno-informacyjnych i mogą być uwzględnione jako koszty uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.89.2023.2.MZ