Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności są zwolnione z obowiązkuewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Niewidomy pracownik, a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, tj. prowadzenie gabinetu masażu. Chce zatrudnić jednego pracownika, osobę niewidomą posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa). Usługi masażu będą świadczone tylko przez zatrudnioną osobę niewidomą. Wnioskodawczyni, jako osoba zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą nie będzie wykonywała masaży. W ramach prowadzonej działalności, wnioskodawczyni nie zamierza prowadzić sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2442 ze zm.).

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, tj. gabinetu masażu, zatrudniając jednego niewidomego pracownika posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że osoba prowadząca działalność gospodarczą w tym przypadku gabinet masażu, zatrudniająca niewidomego pracownika posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej.

Organ podatkowy zaznaczył, że zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są ,,usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności" (poz. 48 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 2442), to działalność gospodarcza, w której zatrudniony będzie wyłącznie jeden pracownik niewidomy, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, również będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.237.2023.2.KFK