Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, związaną z świadczeniem usług edukacyjnych, może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce o wysokości 8,5% - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Świadczenie usług edukacyjnych

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą od 2015 roku. Jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i od 1 stycznia 2022 r. rozlicza się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jego działalność skupia się na świadczeniu usług edukacyjnych, głównie dla inwestorów, obejmujących organizację wystąpień, szkoleń stacjonarnych i online. Szkolenia są finansowane ze zdobytych środków sponsorskich i są bezpłatne lub płatne dla uczestników.

W tym stanie faktycznym podatnik zadał pytanie: Czy opisana powyżej działalność gospodarcza może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%?

Stanowisko KIS lub MF

Według interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), opisana działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 85.59 i 85.60) mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Za właściwą dla tych usług należy uznać stawkę 8,5% przychodów, wynikającą z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że opisane we wniosku czynności sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.59 oraz 85.60 są związane z organizowaniem wystąpień oraz szkoleń stacjonarnych oraz online. Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz treści wniosku stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU 85.59 oraz PKWiU 85.60będą opodatkowane stawką 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że podatnik może opodatkować swoje przychody z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%. Oznacza to, że będzie płacił podatek od przychodów uzyskanych ze świadczenia usług edukacyjnych dla inwestorów, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.49.2023.1.ŁZ