Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że podatniczka po rozszerzeniu działalność o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (bez usług doradztwa) będzie miała prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pośrednictwo nieruchomości bez usług doradztwa, a podatek VAT

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od lutego 2023 r., która obejmuje działalność fotograficzną. Od sierpnia 2023 r. planuje rozszerzyć swoją działalność o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (bez usług doradztwa). Podatniczka powołuje się na art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie, z którym "podatnik wykonujący czynności w zakresie pośrednictwa bez usług doradztwa w obrocie nieruchomościami ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł". Wnioskodawczyni jest zdania, że spełnia ww. warunek, ponieważ w poprzednim roku podatkowym nie prowadziła działalności gospodarczej, a jedynym jej dochodem była emerytura. Podatniczka ma wątpliwości, czy po rozszerzeniu działalności o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (bez usług doradztwa) nadal będzie mogła być zwolniona z podatku VAT, oraz czy będzie musiała być czynnym podatnikiem VAT niezależnie od wysokości sprzedaży.

Wnioskodawczyni ma prawo do dalszego zwolnienia z VAT

Według KIS wnioskodawczyni będzie miała prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.Organ podatkowy stwierdził, że prowadzona przez wnioskodawczynię działalność gospodarcza, obejmująca usługi fotograficzne i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, nie została wyłączona ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 13 ww. ustawy. Przede wszystkim rozszerzając zakres wykonywanych czynności o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wnioskodawczyni nie będzie świadczyć usług w zakresie doradztwa. Ponadto, łączna wartość sprzedaży w prowadzonej ww. działalności gospodarczej w proporcji do okresu prowadzonej działalności nie przekroczyła i nie przekroczy kwoty 200 000 zł. Z uwagi na powyższe, organ stwierdził, że podatniczka może dalej korzystać z tego zwolnienia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.340.2023.2.KF