Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 74.90.20, tj. usługi sprzedaży naczep i przyczep ciężarowych produkowanych przez inny podmiot.

Umowa pośrednictwa

Wnioskodawca prowadzi działalność usługową oraz handlową, polegającą na sprzedaży naczep i przyczep ciężarowych produkowanych przez inny podmiot. Wnioskodawca nie nabywa tych pojazdów do swojej działalności, a jedynie wykonuje usługi sprzedaży w imieniu Producenta. W ramach umowy pośrednictwa usług, Wnioskodawca znajduje klientów, przyjmuje zamówienia, obsługuje je i umożliwia klientom uzyskanie finansowania na pojazdy. Za te czynności Wnioskodawca otrzymuje comiesięczne faktury oraz faktury prowizyjne, których wysokość zależy od ilości sprzedanych pojazdów. Wnioskodawca prowadzi również wynajem miejsca postojowego garażowego.

W związku z tym zadał pytanie: Czy dla powyżej opisanej działalności handlowej możliwe jest stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, a więc odpowiedniego dla lit. a), punktu 5, artykułu 12 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Stanowisko KIS/MF

Według Dyrektora KIS, działalność Wnioskodawcy można zakwalifikować jako działalność usługową w zakresie handlu. Wnioskodawca nie wykonuje ani nie produkuje sprzedawanych pojazdów, a jedynie pośredniczy w sprzedaży i uzyskuje zamówienia od klientów. W świetle Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5%.

"Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że przedmiotem Pana działalności gospodarczej (której dotyczy pytanie interpretacyjne) są usługi sklasyfikowane według PKWiU 74.90.20 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług mogą być opodatkowane stawką w wysokości 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca może zastosować stawkę ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5% dla swojej działalności handlowej, polegającej na pośrednictwie w sprzedaży naczep i przyczep ciężarowych. Oznacza to, że podatek dochodowy zostanie obliczony od przychodów uzyskanych z tej działalności w oparciu o procentową stawkę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.137.2023.2.DB