Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśnia, że limit kilometrów, powyżej którego ryczałt podlega opodatkowaniu, powinien być ustalany na podstawie liczby mieszkańców w miejscowości siedziby sądu, w którym kurator pracuje. Ta precyzyjna interpretacja ma istotne znaczenie dla zarówno kuratorów, jak i organów administracji skarbowej, zapewniając poprawność obliczeń kosztów.

Limit kilometrów a opodatkowanie

Do KIS został złożony wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej zwrotu kosztów z tytułu użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych przez kuratorów zawodowych. Wnioskodawcą była osoba odpowiedzialna za sprawy podatkowe w sądzie, który zatrudnia kuratorów zawodowych. Pytanie dotyczyło sposobu ustalania limitu kilometrów, powyżej którego wypłacony ryczałt podlega opodatkowaniu.

Stanowisko KIS

Według Krajowej Informacji Skarbowej, właściwym sposobem ustalania limitu kilometrów, powyżej którego wypłacony ryczałt podlega opodatkowaniu, jest zastosowanie § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. Do obliczenia limitu kilometrów na jazdy lokalne, powyżej których wypłacony ryczałt podlega opodatkowaniu, należy uwzględnić wyłącznie liczbę mieszkańców w miejscowości stanowiącej siedzibę sądu. Pozostałe obszary właściwości sądu nie są brane pod uwagę do tego celu. Jest to istotna informacja dla pytającego, ponieważ pozwoli mu to właściwie obliczyć limit, a tym samym uniknąć nieprawidłowego opodatkowania ryczałtu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.449.2023.2.JŚ