Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową dotyczącą działalności opartej na modelu dropshippingu. Wniosek złożony przez podatnika dotyczył rozliczania dochodów tylko z marży. KIS potwierdziła, że marża może stanowić jedyny przychód, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem produktów na żadnym etapie transakcji. Oznacza to, że w prowadzonej działalności nie będzie wymagane rozliczanie związane z posiadaniem produktów.

Dropshipping a przychód podatkowy

Wniosek o interpretację podatkową został złożony przez osobę planującą rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jednoosobowy przedsiębiorca. Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność opartą na modelu dropshippingu, działając jako pośrednik między klientami a hurtownią. Zamierza sprzedawać produkty w sklepie internetowym, przyjmując zamówienia od klientów, przekazując płatności i składając zamówienia w hurtowni, która bezpośrednio dostarczy produkty do klientów. Wniosek dotyczy pytania, czy jedynym źródłem przychodu przy sprzedaży w sklepie internetowym będzie marża.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na wniosek, KIS przedstawiła stanowisko, że marża może stanowić jedyny przychód, o ile wnioskodawca nie staje się właścicielem produktów na żadnym etapie transakcji. Prowadzenie działalności opartej na pośrednictwie w płatnościach i realizacji transakcji, niekoniecznie wymaga posiadania własności produktów. KIS powołała się na brak zakupu produktów na rachunek wnioskodawcy oraz na fakt, że produkty są zakupione na rachunek klienta indywidualnego. Oznacza to, że jedynie marża (różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta a kwotą przekazaną hurtowni) będzie stanowić przychód.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.260.2023.4.AA