Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wykorzystanie uzyskanych z darowizny środków na spłatę kredytu hipotecznego nie uprawnia do zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wykorzystanie środków z darowizny na spłatę kredytu hipotecznego, a zwolnienie z opodatkowania

W lipcu 2022 r. wnioskodawca zakupił wspólnie z żoną lokal mieszkalny za łączną cenę 910 000 zł. Planują oni zawarcie umowy kredytu hipotecznego na refinansowanie nakładów poniesionych w związku z nabyciem tej nieruchomości. Kredyt będzie polegał na wypłacie kwoty 720 000 zł, a jako zabezpieczenie zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomości. W lutym 2023 r. wnioskodawca otrzymał darowiznę od rodziców, która obejmowała lokal mieszkalny i udziały w hali garażowej. Planuje on sprzedać te nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego od nabycia i przeznaczyć uzyskane środki na spłatę kredytu hipotecznego.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy użycie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży otrzymanej w darowiźnie nieruchomości na spłacenie kredytu hipotecznego uzyskanego na refinansowanie nakładów poniesionych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego stanowi wykorzystanie przychodu na własne cele mieszkaniowe i czy podlega zwolnieniu z opodatkowania.

KIS: brak zwolnienia podatkowego dla spłaty kredytu hipotecznego

Dyrektor KIS stwierdził, że wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w lokalu użytkowym hali garażowej na spłatę ww. kredytu hipotecznego nie uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT.

Organ podatkowy podkreślił, że przedmiotowy kredyt zostanie zaciągnięty na refinansowanie nakładów poniesionych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, co nie spełnia warunków do zwolnienia w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Organ wyjaśnił, że w sytuacji, gdy kredyt jest zaciągnięty na cel inny niż nabycie lokalu (tutaj: kredyt na refinansowanie nakładów) nie ma podstaw, żeby twierdzić, że wydatki na spłatę takiego kredytu stanowią wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT. Z uwagi na powyższe, w niniejszej sprawie nie został zachowany warunek wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.467.2023.2.DB