Dyrektor KIS potwierdził, że Darowizna przekazana przez żonę - obywatelkę Polski na rzecz Wnioskodawcy - obywatela Gruzji, posiadającego zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będzie korzystała ze zwolnienia z art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 4 Ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Gruzin, który otrzyma darowiznę od żony Polki

Wnioskodawca - obywatel Gruzji przebywający na terenie Polski, złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Wnioskodawca posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce i podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jego żona, obywatelka Polski, planuje przekazać mu darowiznę, która może obejmować różne składniki, takie jak pieniądze, nieruchomości, dzieła sztuki, samochody lub instrumenty finansowe. Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi na pytanie, czy darowizna ta będzie zwolniona od podatku.

Darowizny między małżonkami zwolnione od podatku

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS odwołał się do art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 4 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tymi przepisami, darowizny między małżonkami są zwolnione od podatku. Organ potwierdził, że darowizna przekazana przez żonę Wnioskodawcy, będącą obywatelem Polski, na rzecz Wnioskodawcy, obywatela Gruzji, powinna korzystać z tego zwolnienia podatkowego.

"Mając na uwadze powyższe - w ocenie Wnioskodawcy - opisana we wniosku Darowizna z uwagi na fakt, że zostanie dokonana pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. pomiędzy małżonkami) oraz obdarowany (obywatel Gruzji) ma miejsce zamieszkania w Polsce, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 4 Ustawy." - wskazał Wnioskodawca, do czego przychylił się organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że darowizna przekazana przez żonę Wnioskodawcy na jego rzecz powinna być zwolniona od podatku. Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od tej darowizny. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują zwolnienie dla darowizn między małżonkami. Interpretacja ta może mieć również znaczenie dla innych podatników w podobnej sytuacji, którzy zamierzają przekazać darowiznę na rzecz swojego małżonka będącego obywatelem innego kraju.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.67.2023.1.PB