Dyrektor KIS potwierdził brak powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w związku ze sprzedażą czystego glikolu propylenowego oraz czystej gliceryny w postaci pojedynczych substancji.

Sprzedaż czystego glikolu propylenowego oraz czystej gliceryny

Spółka, która zajmuje się sprzedażą detaliczną płynów do e-papierosów i produktów im podobnych, planuje poszerzyć swoją ofertę o czystą glicerynę i czysty glikol propylenowy. Chciałaby sprzedawać te produkty klientom detalicznym w swoich sklepach.

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy sprzedaż tych produktów rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego.

Nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

Według odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora KIS, sprzedaż czystego glikolu propylenowego i czystej gliceryny nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ustawodawca wskazał, że płyn do papierosów elektronicznych to roztwór, który jest mieszaniną co najmniej dwóch substancji. Jednorodne substancje, takie jak gliceryna i glikol propylenowy, nie stanowią roztworu i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

"W stosunku do poprzedniego stanu prawnego, w ww. nowelizacji doprecyzowano również pojęcie "przeznaczenie do wykorzystania w papierosach elektronicznych" zgodnie z ratio legis tego przepisu. Oznacza to, że warunkiem zakwalifikowania wyrobu jako płyn do e-papierosów jest jego użycie albo możliwość takiego użycia w papierosach elektronicznych, wynikająca z jego składu i właściwości fizykochemicznych. Poszczególne komponenty, które nie stanowią roztworu lub ich skład i właściwości fizykochemiczne nie wskazują na użycie w papierosach elektronicznych w celu efektywnej konsumpcji, jak np. sama gliceryna czy sam glikol propylenowy, nie podlegają opodatkowaniu akcyzą. W konsekwencji, mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że sprzedaż czystego glikolu propylenowego i czystej gliceryny (niebędących roztworami, a pojedynczymi substancjami, jak wynika to wprost z opisu sprawy) przez Wnioskodawcę w sklepach zajmujących się również sprzedażą płynów do e-papierosów i im podobnych artykułów - nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że sprzedaż czystego glikolu propylenowego i czystej gliceryny, niezawierających innych substancji, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Spółka może zatem prowadzić sprzedaż tych produktów w swoich sklepach bez obawy o obowiązek podatkowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.25.2023.1.JS