Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową w sprawie zwolnienia z długu na podstawie umowy o zwolnieniu z długu. Zgodnie z interpretacją KIS, taki rodzaj umowy nie spowoduje konieczności rozpoznania przychodu u podatnika ani zapłaty podatku.

Zwolnienie z długu a konieczność rozpoznania przychodu

Osoba fizyczna, posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski, złożyła zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczące konieczności rozpoznania przychodu i zapłaty podatku w przypadku zwolnienia z długu na podstawie umowy o zwolnieniu z długu. W opisanym stanie faktycznym podatnik zawarł umowę o udzielenie gwarancji bankowej oraz umowę kredytu inwestycyjnego z bankiem. Następnie, w wyniku postępowania sądowego, podpisana została umowa zwolnienia z długu, w której to umowie zwolniono podatnika z długu. Czy zwolnienie z długu będzie powodować konieczność rozpoznania przychodu, a w konsekwencji konieczność zapłaty podatku?

Stanowisko KIS

KIS w odpowiedzi na zapytanie wyraził stanowisko, że zwolnienie z długu na podstawie umowy o zwolnieniu z długu nie będzie powodować konieczności rozpoznania przychodu u podatnika ani konieczności zapłaty podatku. Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Jednak zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. W związku z tym, Bank może ubiegać się o spłatę wierzytelności przez pozostałych dłużników.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.629.2023.1.KF