Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że automaty vendingowe spełniają wymogi zwolnienia i nie muszą być ewidencjonowane przy użyciu kas rejestrujących do końca 2023 roku.

Automat na zakupy, a ewidencja sprzedaży

Wnioskodawca sprzedaje różne produkty, takie jak płyn do spryskiwaczy, zapachy do samochodu i mleczko do kokpitu, z których każdy posiada inną klasyfikację według nomenklatury scalonej. Automaty opierają się na sprzęcie, który umożliwia klientom samodzielne zakupy, eliminując potrzebę obsługi przez personel. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o interpretację do KIS w związku z urządzeniami dodatkowych na myjni bezdotykowej. Urządzenia wnioskodawcy to dystrybutor płynu do spryskiwaczy oraz podajnik produktu (perfumy + kokpit), które przyjmują płatności i wydają towary. Wnioskodawca potwierdził, że urządzenia działają w trybie samoobsługowym oraz nie były zarejestrowane przed styczniem 2022 roku.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy jest uprawniony do korzystania z zapisu z załącznika do rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz czy automaty spełniają wymogi pozycji 39, czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania oraz czy jest zobowiązany w wyposażenie automatu w kasę rejestrującą. W ocenie wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej i nie ma obowiązku instalacji kasy rejestrującej w automatach i tym samym nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy jej pomocy.

KIS: automaty vendingowe są zwolnione z ewidencjonowania

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Według opinii organu podatkowego wnioskodawca ma prawo skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na podstawie przepisów § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z pozycją 39 załącznika do tego rozporządzenia. Automaty wnioskodawcy spełniają wymogi automatów vendingowych i nie podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących do 31 grudnia 2023 roku.

KIS podkreśliła, że rozporządzenie ministra finansów wprowadza zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dla niektórych rodzajów transakcji, w tym tzw. vendingowej sprzedaży automatów. Przepis § 2 ust. 1 tego rozporządzenia wyłącza z konieczności ewidencjonowania pewne czynności w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 roku. KIS zaznaczyła, ze w załączniku do rozporządzenia, na pozycji 39, zawarte jest zwolnienie od obowiązku ewidencjonowania dla sprzedaży towarów przy użyciu automatów vendingowych, które w sposób bezobsługowy przyjmują opłatę i wydają produkt.

Organ uznał, że dystrybutor płynu do spryskiwaczy oraz podajnik produktu z zapachem i kokpitem spełniają kryteria opisane w pozycji 39 załącznika do rozporządzenia. Produkty, które oferowane są przez te automaty, nie są objęte ograniczeniami określonymi w § 4, co oznacza, że wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.265.2023.3