Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której wskazuje, że stawka podatku dla przychodów z jednoosobowej działalności gospodarczej podatnika wynosi 8,5%. KIS podkreśla, że wnioskodawca nie przekroczył ustalonego limitu i nie uzyskuje przychodów związanych z konkretnymi usługami.

Opodatkowanie przychodów z jednoosobowej działalności gospodarczej

Osoba fizyczna złożyła wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest umieszczanie kodów reklamowych na swojej stronie internetowej oraz publikowanie artykułów sponsorowanych. Ponadto, osoba ta uzyskuje dochody ze sprzedaży plików cyfrowych w sklepie internetowym. Wnioskodawca chciał uzyskać informację na temat możliwości opodatkowania swojej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalenia odpowiedniej stawki podatku. Przychody związane z umieszczaniem reklam na stronie internetowej zależą od skuteczności reklam, natomiast przychody z publikacji artykułów sponsorowanych zależą od umieszczenia tekstu, a nie od liczby wyświetleń. Wnioskodawca nie przekroczył limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i nie uzyskuje przychodów związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz instalowania.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na wniosek wnioskodawcy, Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną. Zgodnie z interpretacją, wnioskodawca może opłacać podatek od przychodów z działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku dla wnioskodawcy wynosi 8,5%, zgodnie z przepisami ustawy o ryczałcie. KIS powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a tej ustawy, która umożliwia opodatkowanie przychodów z działalności usługowej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca jest zobligowany do przestrzegania przepisów ustawy o ryczałcie i prowadzenia odpowiedniej ewidencji. Dla organów administracji skarbowej interpretacja ta potwierdza obowiązek kontroli prawidłowości opodatkowania przychodów oraz ewidencji podatkowej wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.226.2023.3.BM