Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) udzieliła interpretacji, zgodnie z którą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych kwalifikują się do zwolnienia podmiotowego z VAT.

Funkcje techniczne w budownictwie, a zwolnienie z VAT

Wnioskodawcą jest podatnik, który planuje rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, która będzie polegała na sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z ustawą prawo budowlane. Działalność będzie obejmować kierowanie budową oraz robotami budowlanymi, nadzór inwestorski, kontrole okresowe obiektów budowlanych, kontrole systemów ogrzewania lub klimatyzacji, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz audyty energetyczne, Działalność wnioskodawcy będzie sklasyfikowana jako "działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Podatnik skierował pytanie do KIS czy w związku z charakterem działalności będzie zwolniony z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług. Według wnioskodawcy, nie będzie on podlegał podatkowi VAT.

KIS: zwolnienie VAT dla funkcji technicznych w budownictwie

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że wnioskodawca ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT - odpowiednio na podstawie art. 113 ust. 1 oraz art. 113 ust. 9 ustawy - dla świadczonych usług. KIS uznała, że plan działalności wnioskodawcy nie obejmuje czynności doradczych, natomiast skupia się na usługach zgodnych z ustawą prawo budowlane oraz ustawą o charakterystyce energetycznej.

KIS uznała, że wartość sprzedaży wnioskodawcy w stosunku do okresu działalności, nie przekroczy limitu zawartego w przepisach. Organ podkreślił, że w przypadku kontynuacji działalności w kolejnych latach, pod warunkiem że roczna sprzedaż nie przekroczy 200 000 zł, nadal będzie można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. KIS zaznaczyła, że jeśli roczna wartość sprzedaży przekroczy 200 000 zł, zwolnienie to przestanie obowiązywać od momentu, w którym kwota zostanie przekroczona.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.140.2023.1.AKS