Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychody uzyskiwane przez podatnika z działalności polegającej na odsprzedaży oprogramowania w stanie nieprzetworzonym podlegają opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sprzedaż oprogramowania w stanie nieprzetworzonym, a stawka ryczałtu

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od stycznia 2023 r. sklasyfikowaną pod kodem PKWiU 47.00.89 - Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Działalność polega na tym, że kupuje on oprogramowanie od dostawców na całym świecie i sprzedaje je klientom. Oprogramowanie to pełni funkcję cyberobrony, analizy sieci i identyfikacji luk w zabezpieczeniach IT w infrastrukturze klienta. Wnioskodawca nie produkuje sam oprogramowania, jest jedynie jego dostawcą. Nie dokonuje żadnych zmian w oprogramowaniu. Podatnik wskazał, że sprzedaje klientom kopie oprogramowania, a nie licencje do oprogramowania. Nabyte produkty sprzedaje w stanie nieprzetworzonym. Zdaniem wnioskodawcy, czynności polegające na odsprzedaży nabytego oprogramowania stanowią działalność usługową w zakresie handlu, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu 3% stawką podatku zryczałtowanego od osiągniętych przychodów.

W celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy prawidłowe jest zastosowanie stawki podatku zryczałtowanego w wysokości 3% do opisanej odsprzedaży oprogramowania.

Działalność wnioskodawcy podlega opodatkowaniu ryczałtem 3%

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Dyrektor KIS potwierdził, że przychody uzyskiwane przez podatnika z działalności polegającej na odsprzedaży oprogramowania w stanie nieprzetworzonym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Organ podkreślił, że wnioskodawca zajmuje się zakupem oprogramowania od dostawców na całym świecie, które następnie jest odsprzedawane klientom w stanie nieprzetworzonym, tj. takim stanie, w jakim zostało nabyte. W rezultacie usługi świadczone przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kwalifikują się jako działalność handlu opodatkowaną według stawki 3% od przychodu, zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-2.4011.94.2023.2.KS