Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka nie świadczy usług opiekuńczych, lecz umożliwia jedynie dostęp do pracowników. KIS oceniła, że zwolnienie od podatku VAT dotyczy tylko usług ściśle związanych z opieką, które są realizowane przez podmioty faktycznie sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Usługi opieki nad dziećmi, a VAT

Wnioskodawcą jest spółka, która dotychczas prowadziła żłobek i oferowała usługi opieki nad dziećmi do lat 3. Spółka planuje rozszerzenie swojej działalności. Nowy model działania zakłada, że wnioskodawca będzie dostarczać personel do placówek klientów, którzy prowadzą opiekę nad dziećmi. Spółka ma status podmiotu świadczącego opiekę zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, podobnie jak jej klienci. W ramach umów między spółką, a klientami, pracownicy spółki zostaną oddelegowani do miejsc klientów, aby zapewnić opiekę. Umowy będą precyzować liczbę pracowników oraz określać ich kwalifikacje zgodne z wymaganiami ustawy. Pracownicy spółki będą wyłącznie sprawować opiekę nad dziećmi, z zakazem wykonywania innych zadań.

Umowy będą zawierane między spółką a klientem, a pracownicy spółki będą dostarczani na określony czas. Spółka będzie odpowiedzialna za zapewnienie personelu zgodnie z kryteriami umów i przepisami ustawy. Planowany okres trwania umowy z pracownikiem świadczącym usługi opieki nie przekroczy 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Ostatecznie celem spółki jest zapewnienie jakościowej opieki nad dziećmi w placówkach swoich klientów.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy świadczone usługi mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W ocenie spółki świadczone usługi powinny zostać objęte zwolnieniem z VAT.

KIS: brak zwolnienia z VAT dla spółki w usługach opiekuńczych

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Stanowisko spółki, że jej usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi związane z opieką nad dziećmi, jest nieprawidłowe. Organ podatkowy podkreślił, że spółka udostępnia pracowników klientowi na określonych warunkach, co nie kwalifikuje się do zwolnienia od podatku VAT związanego z opieką nad dziećmi i młodzieżą.

KIS uznała, że zwolnienie od podatku VAT dotyczące opieki nad dziećmi i młodzieżą nie ma zastosowania, ponieważ spółka nie świadczy usług opiekuńczych, a jedynie umożliwia dostęp do pracowników. Dodatkowo, zwolnienie dotyczy wyłącznie usług ściśle związanych z opieką podmiotów, które faktycznie sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.399.2022.2.KS