Dyrektor KIS potwierdził brak obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu dokonania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu z ciężarowego na osobowy przed wejściem w życie art. 100 ust. 1a ustawy, w związku z zakupem powyższego pojazdu już po wejściu w życie art. 100 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym.

Zmiany konstrukcyjne pojazdu

Podatnik zakupił pojazd, który w momencie zakupu w dowodzie rejestracyjnym miał określony rodzaj jako pojazd ciężarowy. Wraz z pojazdem podatnik otrzymał komplet dokumentów, które potwierdzają zmiany konstrukcyjne dokonane w celu przerejestrowania pojazdu na samochód osobowy. Podatnik zakupił pojazd konstrukcyjnie przystosowany do przewozu osób, ze świadomością, że nabywa pojazd osobowy, co poświadczał m.in. dołączony wynik badania diagnostycznego.

Podatnik został poproszony o przedstawienie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub brak obowiązku zapłaty akcyzy zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. W odpowiedzi na to, podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego o Wiążącą Informację Akcyzową, która potwierdziła, że pojazd spełnia definicję samochodu osobowego określoną w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

W tym stanie sprawy podatnik skierował pytanie do Dyrektora KIS: Czy w związku z zakupem przez Pana w dniu (…) roku pojazdu (…), nr rejestracyjny (…); VIN: (…); (…) cm3; (…) kW; ON; rok produkcji (…), jest Pan zobowiązany do zapłaty akcyzy w związku z dokonaniem w tym pojeździe w dniu (…) roku zmian konstrukcyjnych?

Obowiązek podatkowy nie istniał

W odpowiedzi na pytanie zadane przez podatnika, Dyrektor KIS stwierdził, że Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty akcyzy.

Wnioskodawca twierdził, że nie był właścicielem pojazdu w momencie powstania obowiązku zapłaty akcyzy związanej ze zmianami konstrukcyjnymi pojazdu. Z tego powodu nie był zobowiązany do zapłaty akcyzy, zwłaszcza że stał się właścicielem pojazdu ponad pięć lat po powstaniu tego obowiązku.

Z kolei zdaniem Dyrektora KIS, brak obowiązku zapłaty tego podatku wynikał z innych przyczyn. W momencie zmiany konstrukcji pojazdu, obowiązek podatkowy wcale nie istniał, w szczególności dla poprzedniego właściciela.

"Należy wskazać, że przepis art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy opodatkowujący dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy wszedł w życie 1 lipca 2021 r. Zatem przed wejściem w życie powyższego przepisu, dokonanie zmian konstrukcyjnych w zarejestrowanym na terytorium kraju pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, nie było opodatkowane podatkiem akcyzowym.W związku z powyższym nie jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego, bowiem w (…) r. nie obowiązywał jeszcze przepis art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy akcyzowej, więc obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych zmian konstrukcyjnych w ogóle nie powstał." - wskazał organ.

Podsumowanie

Podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego w związku z dokonaniem zmian konstrukcyjnych w pojeździe, ponieważ przed wejściem w życie powyższego przepisu, dokonanie zmian konstrukcyjnych w zarejestrowanym na terytorium kraju pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, nie było opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.70.2023.2.AM