Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że jeśli podatnik nie poniósł faktycznego ciężaru podatku VAT i nie może zwrócić go ostatecznym konsumentom, to nie przysługuje mu prawo do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

Nadpłacony podatek przy błędnie zastosowanej stawce VAT

Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, świadcząc usługi przygotowywania i dostarczania posiłków w dwóch miejscach prowadzenia działalności w okresie od grudnia 2020 r. do lutego 2022 r. oraz od października 2021 r. do lutego 2022 r., Wnioskodawczyni, przyjmując zamówienia internetowe od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, błędnie zastosowała stawkę VAT 23% zamiast prawidłowej stawki VAT 8% na paragonach fiskalnych.

Mimo że wnioskodawczyni zauważyła błąd po pewnym czasie, nie była w stanie dokonać zwrotu nadpłaconego podatku klientom. Wynikało to z faktu, że usługi te były dokumentowane za pomocą paragonów fiskalnych, a nie faktur VAT. Ze względu na specyfikę dokumentacji oraz ograniczenia techniczne, nie było możliwe dokonanie korekty bądź zwrotu nadpłaconej kwoty.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy zasadny będzie wniosek o zwrot zawyżonego podatku VAT na podstawie sporządzonej w tym celu odrębnej ewidencji sprzedaży VAT zawierającej skorygowaną sprzedaż z właściwą stawką VAT. W ocenie wnioskodawcy istnieje możliwość dokonania stosownej korekty.

KIS: brak prawa do zwrotu VAT

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawczynię jest nieprawidłowe. Organ uznał, że w przypadku braku faktycznego poniesienia ciężaru podatku przez podatnika, a także braku możliwości dokonania zwrotu na rzecz ostatecznych konsumentów, nie przysługuje podatnikowi prawo do zwrotu podatku VAT. KIS wyjaśniła, że zazwyczaj podatek VAT jest przerzucany na końcowych konsumentów, generując efektywnie większe koszty. Ważne jest unikanie sytuacji, w których skorygowanie podatku miałoby prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia.

KIS powołała się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wykazało, że zwrot nienależnie zapłaconego podatku powinien objąć osobę rzeczywiście ponoszącą ekonomiczny uszczerbek. W konsekwencji osoba, która jedynie formalnie zapłaciła podatek, ale faktycznie nie poniosła tego obciążenia, nie ma prawa do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

Organ podatkowy podkreślił, że w przypadku usług gastronomicznych świadczonych przez wnioskodawczynię, ograniczenia techniczne kas rejestrujących uniemożliwiają zwrot nienależnie zapłaconego podatku. W opinii organu wnioskodawczyni nie poniosła rzeczywistego ciężaru podatku i nie istnieje możliwość przekazania daniny publicznej zwrotu końcowym konsumentom, co skutkuje brakiem możliwości odzyskania nienależnie zapłaconego podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.275.2023.1.ALN