Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) kiedy działka budowlana jest dostarczana jako zaliczka w zamian za przyszłą dostawę lokali niemieszkalnych, to dostawa działa jako zaliczka w naturze. W rezultacie w momencie dostarczenia działki, powstaje obowiązek podatkowy na podstawie ustawy o VAT.

Zaliczka na zakup lokali, a VAT

Strony umowy są aktywnymi podatnikami VAT i nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Umowa dotyczy sprzedaży niezabudowanej działki budowlanej przez sprzedającego na rzecz dewelopera (wnioskodawcy). Cena nieruchomości została ustalona na konkretną sumę i będzie płacona w dwóch częściach. Pierwsza część, o określonej kwocie, zostanie przelana przez dewelopera na rachunek sprzedającego do 30 września 2023 roku.

Druga część kwoty, również z określonym łącznym wynikiem, będzie zaliczana na poczet przyszłej ceny trzech planowanych lokali niemieszkalnych, które deweloper zamierza zbudować i sprzedać sprzedającemu. Obie strony zobowiązały się także do zawarcia odrębnej umowy na zakup lokali najpóźniej do 30 listopada 2024 roku. W sytuacji, gdy umowa na lokale nie zostanie zawarta, pozostała część ceny zostanie przelana na konto sprzedającego.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymania zaliczki na poczet sprzedaży trzech lokali niemieszkalnych. Wnioskodawca uważa, że powstał obowiązek podatkowy.

KIS określiła obowiązek podatkowy za dostawę lokali niemieszkalnych

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, że dostawa działki budowlanej w zamian za przyszłą dostawę lokali niemieszkalnych stanowi zaliczkę w naturze i powoduje powstanie obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy VAT w momencie dostawy działki.

KIS podkreśliła, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Organ powołał się na analizę wyroku TSUE, który zwrócił uwagę na stwierdzenie, że istotne jest, aby wszystkie elementy przyszłej dostawy lub usługi były znane w momencie powstania obowiązku podatkowego. KIS wskazała, że w przypadku omawianej dostawy działki budowlanej, wszystkie kluczowe elementy dotyczące przyszłej dostawy trzech lokali niemieszkalnych były już ustalone.

KIS podkreśliła, że działka budowlana, która została nabyta stanowi jednocześnie zapłatę zaliczkową w naturze za planowaną dostawę trzech lokali niemieszkalnych. Obowiązek podatkowy dla kwoty równoważnej działce budowlanej powstał w momencie otrzymania zapłaty w naturze, czyli w chwili dostawy działki budowlanej na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.333.2023.1.AM