Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że usługi świadczone przez wnioskodawcę nie spełniają warunków zwolnienia VAT jako transportu sanitarnego zdefiniowanego w przepisach, ponieważ wnioskodawcy brakuje pełnego prawa do dysponowania pojazdem, co jest istotne dla kwalifikacji do zwolnienia.

Transport sanitarny, a zwolnienie z VAT

Wnioskodawcą jest podatnik, który prowadzi firmę handlowo-usługową i jest płatnikiem VAT. Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia ze szpitalem na zapewnienie transportu sanitarnego na rzecz szpitala. Umowa obejmuje przewozy dla pacjentów i osób wskazanych przez szpital, a przewozy są transportem sanitarnym zgodnie z definicją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podatnik posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Wnioskodawca nie dysponuje karetką jak właściciel, natomiast zleceniodawca zapewnia pojazd oraz wyposażenie. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy wystawiając faktury dla szpitala istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Według podatnika, usługa transportu sanitarnego uprawnia do zastosowania zwolnienia.

KIS: brak prawa do dysponowania pojazdem wyklucza zwolnienie z VAT

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. W opinii organu podatkowego usługi wykonywane przez wnioskodawcę nie kwalifikują się do zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy, ponieważ nie spełniają kryteriów usługi transportu sanitarnego. W opinii organu podatkowego brak precyzyjnej definicji "transportu sanitarnego" w ustawie VAT skłania do korzystania z definicji zawartej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nią, transport sanitarny obejmuje przewóz osób i materiałów biologicznych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu.

KIS określiła, że zgodnie z przepisami, usługa zwolnienia od podatku dotyczy transportu sanitarnego dokonywanego specjalistycznymi środkami transportu przez odpowiednio upoważnione podmioty. W przypadku wnioskodawcy, chociaż prowadzi on pojazd specjalistyczny, to nie ma pełni praw do dysponowania nim, co uniemożliwia spełnienie kryteriów zwolnienia od podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.11.2023.2.AKA