Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przyjęcie i dalsze przekazanie środków pieniężnych od odbiorców przesyłek do nadawców nie generuje żadnych skutków podatkowych dla podatnika. W ocenie KIS nie istnieje obowiązek uwzględniania tych transakcji w rejestrach księgowych związanych z podatkiem VAT.

Usługi pocztowe i kurierskie, a rejestracja transakcji

Wnioskodawcą jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, która zajmuje się działalność pocztową i kurierską. Zadaniem podatnika jest odbieranie paczek od nadawców i dostarczanie ich do odbiorców końcowych. Paczki są dostarczane osobiście przez nadawców, a transport realizowany jest za pośrednictwem innych firm kurierskich. Podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i działa jako pośrednik w dostarczaniu przesyłek od nadawcy do odbiorcy. Usługi są świadczone na rzecz różnych podmiotów, takich jak osoby fizyczne, rolnicy ryczałtowi, osoby prowadzące działalność gospodarczą, fundacje, stowarzyszenia oraz osoby prawne.

Płatność za usługi jest dokonywana gotówką lub za pośrednictwem banku na konto podatnika. Podatnik przyjmuje pieniądze od odbiorcy paczki i przekazuje je nadawcy tej paczki. Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy w momencie wpływu pieniędzy na konto oraz w momencie przyjęcia gotówki za otrzymaną paczkę powstaje skutek podatkowy dla wnioskodawcy. W ocenie wnioskodawcy nie zachodzi skutek podatkowy.

KIS: przekazane pieniądze przez kuriera nie tworzą skutku podatkowego

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Przyjęcie i przekazanie pieniędzy od odbiorcy przesyłki do nadawcy nie wywołuje skutków podatkowych dla podatnika. W związku z tym, podatnik nie ma obowiązku ewidencji tych transakcji w rejestrach VAT.

W opinii organu podatkowego, skutki podatkowe zachodzą w momencie, kiedy istnieje bezpośredni związek między usługą, a wynagrodzeniem otrzymywanym za konkretną usługę. Oznacza to, że skutki podatkowe w podatku VAT powstają dopiero w chwili wykonania usługi, czyli dostarczenia przesyłki od nadawcy do odbiorcy. Reasumując, wnioskodawca nie jest sprzedawcą przesyłek, lecz działa jako pośrednik w procesie dostarczania paczek. Kwoty otrzymywane od odbiorców w celu przekazania paczek nadawcom nie są bezpośrednio związane z wynagrodzeniem za samą usługę dostarczenia paczki, więc nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.469.2022.2.LK