Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali usługowych, ma możliwość przeniesienia tych nieruchomości do swojego majątku prywatnego i wynajmowania ich jako osoba prywatna.

Przeniesienie lokali usługowych z działalności gospodarczej do najmu prywatnego

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się świadczeniem usług zakwaterowania oraz wynajmem 2 lokali usługowych. W ramach prowadzonej działalności w roku 2014 zakupiła i wprowadziła do środków trwałych dwa lokale usługowe z zamiarem prowadzenia w nich działalności. Po zakupie zmieniła plany, co do wykorzystania lokali i zaczęła lokale wynajmować w ramach działalności. Lokale te wynajmuje od 2014 r., są wynajęte długoterminowo. Dochody z wynajmu lokali są opodatkowane w ramach prowadzonej przez nią działalności na zasadach ogólnych. Wnioskodawczyni planuje wycofać lokale usługowe ze środków trwałych firmy i przenieść je do majątku prywatnego. Po przeniesieniu do majątku prywatnego chce wynajmować je jako osoba prywatna, a przychody z wynajmu lokali opodatkować w ramach najmu prywatnego ryczałtem. Wnioskodawczyni twierdzi, że wynajem lokali usługowych nie wymaga od niej żadnego zaangażowania poza wystawieniem i przesłanie faktur najemcom raz w miesiącu. W ramach działalności gospodarczej zamierza dalej świadczyć usługi zakwaterowania w innych lokalach mieszkalnych.

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy może przenieść dwa lokale usługowe będące środkami trwałymi, które są obecnie wynajmowane w ramach działalności do majątku prywatnego, a przychody z wynajmu tych lokali opodatkować ryczałtem w ramach najmu prywatnego.

Możliwość przeniesienia lokali usługowych do majątku prywatnego

Według Dyrektora KIS, podatniczka może przenieść lokale usługowe do swojego majątku prywatnego i wynajmować je jako osoba prywatna, opodatkowując przychody ryczałtem. Organ administracji skarbowej zaznaczył, że skoro wnioskodawczyni dokona przeniesienia aktywności polegającej na wynajmie lokali usługowych z działalności gospodarczej do majątku prywatnego, to wówczas przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.Wskazane nieruchomości przejdą wyłącznie w zarząd majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Z uwagi na powyższe, najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Uzyskiwane przez podatniczkę przychody z tego tytułu podlegają w 2023 r. opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.61.2023.1.PSZ