Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza stanowisko podatnika, według którego przychody z manualnych testów oprogramowania podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu a ryczałt

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą świadczy usługi testowania oprogramowania, takie jak planowanie i projektowanie testów komputerowych, zarządzanie testami systemów komputerowych oraz inne profesjonalne i techniczne działania związane z projektowaniem, wdrażaniem i testowaniem oprogramowania. Wykonuje jedynie testy manualne, polegające na porównywaniu wymagań z implementacją oraz ocenie wyników testów. Działalność ta została sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu". Podatnik chciał się dowiedzieć czy może opodatkować przychody ze swojej działalności stawką 8,5%.

Stanowisko KIS

Według odpowiedzi udzielonej przez KIS, przychody uzyskiwane ze świadczenia usług związanych z przeprowadzaniem manualnych testów oprogramowania, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Odpowiedź opiera się na art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.227.2023.2.HJ