Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przekroczenie limitu przychodów w ciągu roku podatkowego nie skutkuje natychmiastowym pozbawieniem prawa do rozliczania podatku w formie ryczałtu w ciągu roku podatkowego. Dopiero od 1 stycznia roku następnego podatnik będzie zobowiązany do zmiany formy opodatkowania.

Opodatkowanie ryczałtem po przekroczeniu ustawowego limitu

Osoba prowadząca działalność gospodarczą przewiduje, że w IV kwartale 2023 r. jej przychody przekroczą ustawowy limit uprawniający do opodatkowania przychodów ryczałtem w trakcie roku podatkowego, tj. kwotę 9 654 400 zł. Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przekroczenie tego limitu spowoduje natychmiastową utratę prawa do ryczałtu, czy nastąpi to od początku następnego roku podatkowego.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od 1 stycznia następnego roku

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez KIS, przekroczenieustawowego limitu 2 000 000 euro nie skutkuje natychmiastowym pozbawieniem podatnika prawa do rozliczania podatku w formie ryczałtu w ciągu roku podatkowego. Podatnik korzystający z opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym po przekroczeniu obowiązującego limitu w trakcie roku podatkowego dopiero w kolejnym roku będzie musiał zmienić formę opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.469.2023.1.HJ