Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że nieruchomość niezabudowana przekazana w umowie zamiany podlega zwolnieniu od opodatkowania VAT.

Zamiana nieruchomości, a zwolnienie z VAT

Wnioskodawcą jest gmina, która zarejestrowana jako czynny płatnik podatku VAT. Gmina przeprowadziła zamianę nieruchomości na zasadach współwłasności. Gmina przeniosła na rzecz małżeństwa nieruchomość położoną w tej samej miejscowości. Nieruchomość, która jest niezabudowana i nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, została sklasyfikowana jako teren rolniczy. Transakcja zamiany wiązała się z dopłatą od osób fizycznych na rzecz gminy.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy postąpił prawidłowo nie naliczając podatku VAT od transakcji zamiany nieruchomości. Zdaniem wnioskodawcy zamiana nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu VAT.

KIS: nieruchomość niezabudowana w umowie zamiany zwolniona z VAT

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. KIS uznała, że nieruchomość niezabudowana przekazana w ramach umowy zamiany podlega zwolnieniu od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ podkreślił, że nieruchomości gruntowe, w tym działki niezabudowane, mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa towarów, jeśli spełnione są określone warunki, zgodnie z ustawą o VAT. Zgodnie z przepisami, dostawa towarów podlega opodatkowaniu, jeśli jest dokonywana przez podatnika, czyli osobę fizyczną lub prawną, wykonującą działalność gospodarczą.

W przypadku transakcji, w których jedna ze stron nie jest podatnikiem podatku VAT (np. organy władzy publicznej), dostawa towarów może być zwolniona z opodatkowania. Organ podatkowy stwierdził, że działka niezabudowana nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani nie była wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to dostawa tej nieruchomości w drodze umowy zamiany podlega zwolnieniu od opodatkowania VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.388.2023.1.KAK