Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że numer PESEL jest niezbędny do wysłania PIT-11 w formie elektronicznej. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości składania PIT-11 w formie papierowej.

Brak numeru PESEL, a elektroniczna wysyłka PIT-11

Osoba fizyczna, właścicielka firmy, zatrudniała cudzoziemców na podstawie umów-zlecenie. Przy zatrudnianiu, cudzoziemcy przedstawiali jedynie paszport jako dokument tożsamości. Część pracowników nie złożyła wniosku o nadanie numeru PESEL, a niektórzy pracownicy, którzy otrzymali PESEL, nie dostarczyli go do firmy. Obecnie niektórzy z cudzoziemców przebywają za granicą, przez co utracono z nimi kontakt. Brak numerów PESEL uniemożliwia elektroniczną wysyłkę informacji PIT-11 za rok 2022. W przeszłości istniała możliwość wpisania "9" na druku PIT-11, co umożliwiało wysłanie informacji bez numeru PESEL.

Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy PIT-11 można wysłać dopiero po otrzymaniu nr PESEL, a także czy jest możliwość dostarczenia PIT-11 do urzędu skarbowego w formie papierowej bez nr PESEL.

Obowiązek złożenia PIT-11 w formie elektronicznej

W odpowiedzi na zapytanie zadane przez podatniczkę Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że płatnik jest zobowiązany do przekazania do właściwego urzędu skarbowego informacji PIT-11 do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku informacji PIT-11 za 2022 r. przekazanie powinno nastąpić do 31 stycznia 2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ podatkowy podkreślił, że aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości składania informacji PIT-11 w formie papierowej. Złożenie PIT-11 z uchybieniem terminu lub w formie papierowej oznaczałoby niewywiązanie się przez płatnika z nałożonych na niego obowiązków.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.67.2023.2.ENB